Tjänster

Komplett Contact Center med teknik i toppklass

Catapult är ett komplett Contact Center som erbjuder alla tjänster inom utgående och inkommande kommunikation samt, om så önskas, långsiktig planering av ert företags kommunikationsaktiviteter. Tack vare vår moderna teknik, vår välutbildad personal och vårt kostnadseffektiva arbetssätt skapar vi bästa möjliga dialog mellan ert företag och era kunder.

En telefonkontakt gör att man som uppdragsgivare kan vara säker på att rätt budskap verkligen når fram till kunden. Samtidigt uppstår den unika möjligheten att kunna samla in information. Just detta gör telemarketing till en kontaktmetod med betydligt högre precision än all annan marknadskommunikation. Vi på Catapult vet hur man, med hjälp av högkvalitativ kundkommunikation, maximerar resultatet av en kampanj. Att vår specialdesignade plattform är mycket flexibel och hanterar all typ av kundkommunikation är ytterligare en stor fördel för våra kunder.